Souhlas se zpracováním osobních údajů


Vážení klienti.

Sdělením (písemným nebo ústním) Vašich osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození příp. RČ, e- mail, telefonní číslo, informace o zdravotním stavu, anamnézy,…) udělujete souhlas společnosti Reharmon , se sídlem U Abácie 129, 75701 Valašské Meziříčí, IČ: 02613271, ve smyslu nařízení evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 a jeho národních úpravách (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) se zpracováním těchto údajů. Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování zdravotnických služeb.
Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo :
vzít souhlas kdykoliv zpět
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
získat osobní údaje v čitelné podobě a právo předat tyto informace jinému správci
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ve Valašském Meziříčí dne 21.5.2018