Individuální léčebná fyzioterapie v domácím prostředí

Rehabilitace aplikovaná v domácím prostředí klienta z důvodu snížené mobility, nácvik soběstačnosti, zlepšování pohybové kondice.Možnost docházení fyzioterapeuta za klienty hospitalizovanými v Hospicu Citadela Valašské Meziříčí, domě sociálních služeb, domově pro seniory (po domluvě s ošetřujícím personálem) nebo přímo v domácím prostředí klienta. Jsme schopni částečně zajistit fyzioterapii v domácím prostředí klentů pro oblast Valašské Meziříčí.