Cvičení dětí

Nabízíme kurzy cvičení pro podporu psychomotorického vývoje u dětí pod názvem Rehafík a kurz Něžná náruč pro nastávající rodiče

Něžná náruč rodičů

Všem nastávajícím rodičům nabízíme nově kurz Něžná náruč rodičů. Zveme maminku i tatínka, nejlépe v průběhu posledních měsíců těhotenství. Získané informace, dovednosti a zkušenosti s manipulací totiž využijete nejvíce u těch nejmenších (v prvních měsících života děťátka, v prvních týdnech, dnech…). V péči o novorozence jsou tyto informace zcela zásadní.

Kurz bude z velké míry praktickou ukázkou a nácvikem. Vše si prohlédnete a pak taky vyzkoušíte na našich panenkách. Pro všechny, kteří znají knižní podobu Něžná náruč rodičů, máme dobrou zprávu. Z velkého množství úchopů zůstalo v dnešní podobě kurzu jen to nejnutnější. Metodu vám představíme přehledně a použitelně.

Co znamená manipulace s dítětem?

Pojem manipulace v sobě zahrnuje nejen správné úchopy dítěte, ale také veškeré zacházení s miminkem během celého dne. Všechny podněty (komunikace, nabízení hračky, denní režim a rituály, oblékání…) a také jejich četnost zásadně ovlivňují vývoj miminka. A to buď kladně, nebo také záporně. Udává se, že informace, které o správné manipulaci získáte, využijete u kojenců 350 až 700x za den.

Které úchopy jsou „správné“?

Úchopy, které vás naučíme, skutečně považujeme za ty správné. Paní Eva Kiedroňová je představila jako výsledek své mnohaleté zkušenosti práce s dětmi. Něžná náruč rodičů není ale v pravém slova smyslu nějaká vymyšlená metoda. Manipulace s miminkem vychází z přirozeného psychomotorického vývoje dítěte a dává mu možnost rozvíjet se kvalitně. Tedy kvalitně po stránce psychické i fyzické.
Kurz je jednorázový v délce trvání 3-4 hodiny. Termín bude stanoven po domluvě při naplnění počtu 4 párů v kurzu. Cena kurzu 500, -Kč pro pár či jednotlivce.
Jestliže už doma miminko máte, doporučujeme domluvit si spíše individuální konzultaci psychomotorického vývoje a manipulace přímo u vašeho dítěte. Informace o novorozenci už by pro vás byly zbytečné. Máte ale naopak výhodu konzultovat úchop a vidět ho přímo na vašem děťátku.

Cvičení rodičů s dětmi

Cvičení s kojenci a batolaty

Cvičení je určeno pro děti ve věku od 2 měsíců do 3 let.
Je vhodné dítě přihlašovat už před 6. měsícem věku, aby si zvyklo na rytmus lekce a kolektiv ve skupince. V pozdějším věku jsou už většinou skupinky plně obsazeny a nové místečko se najde jen stěží.

Přihlašujte se prosím na mail: reharmon@email.cz, kde připište jméno a datum narození dítěte a Váš kontaktní email a telefon.
Kojenecké a batolecí období je obdobím největšího boomu v životě člověka. Je až neuvěřitelné, že se během několika měsíců stane z malého novorozeneckého uzlíčku dítě, které vzpřímeně chodí a samo komunikuje. Co víc, samo se rozhoduje, samo pochoduje, kam chce, dosáhne a vezme si vše, co potřebuje.

Psychomotorický vývoj a jeho zákonitosti jsou geneticky dané. Jako rodiče však máme neopakovatelnou příležitost děťátko při vývoji doprovázet a podpořit ho, stimulovat a motivovat. Podle toho, jak kvalitně proběhne psychomotorický vývoj v těchto prvních měsících života, se bude tento človíček dále rozvíjet. Dále bude stavět na těchto fyzických základech… na trénovaných svalech, které udržují vzpřímené držení těla a stabilní klouby, koordinují pohyb v prostoru i jemnou práci prstů… Ruku v ruce s fyzickým vývojem se dítě vyvíjí také po psychické stránce: poznává, učí se, dorozumívá, navazuje vztahy…

Cvičení má charakter spíše preventivní, než nápravný. Je vždy plně přizpůsobeno věku dítěte a dovednostem, které jsou pro tento věk očekávány. (Na závažnou odchylku od psychomotorického vývoje vás samozřejmě upozorním a doporučím odborníka.) Setkáváme se v malé tělocvičně, na koberci s využitím nejrůznějších pomůcek (míče, podložky, hračky, obrázky, skládačky, kostky, hudební nástroje, barvy,…). Cvičíme vždy ve stejný čas ve skupince vrstevníků (5-8 dětí v přibližně stejném věku). Děti se postupně v takové společnosti „otrkávají“. Na cvičení jsou děti co nejvíce odhalené, abychom pozorovali práci svalů.

Trénink je týden od týdne zaměřen více na rozvoj v konkrétní oblasti… řeč, poznávání, úchopy, rozvoj smyslů, sebeobsluhu…ale především na „tělesnou výchovu“.
V neposlední řadě je tento první dětský „kroužek“ blahodárný taky pro maminky. Je nejen zpestřením někdy stereotypního režimu… Na maminky totiž nezapomínám ani při samotném cvičení. Jako fyzioterapeut si neodpustím poznámky ke správnému držení těla a vychytávky toho, co si hlídat při péči o naše čím dál těžší „drobky“. Zacvičíme si, abychom to mateřství nejen ve zdraví přežily, ale abychom taky dovedly své tělo udržet v kondici. Nezbytné je tedy pohodlné oblečení…tepláky… Cvičení však není uzavřeno jenom pro maminky, stejně tak jsou zvaní tatínkové.
Při přihlášení do kurzu si zapíšeme věk dítěte. Jeho skupinka pak bude otevřena při naplnění nejméně 5 účastníků. Konkrétní čas cvičení vám prozradíme po rozdělení do skupinek.

Jednorázový vstup na lekci je po předchozí domluvě možný v ceně 100 Kč pokud máme ve skupince volné místo. Tato jednorázová lekce slouží jako ukázka. Další případné lekce si pak účastník doplatí v rámci celého bloku. Přihlášení je možné v průběhu celého bloku, doplácí se počet lekcí, které zbývají do konce.

Aktuálně probíhá podzimní blok cvičení září – prosinec 2020. V listopadu skupinové lekce neprobíhají z důvodu nepřítomnosti lektorky, která se bude vzdělávat na kurzu Bobath koncept pro děti.
Moc nás těší Váš zájem o toto cvičení a velice si vážíme, že nás dále doporučujete a vracíte se se k nám opět se svými dalšími dětmi. Zároveň nás moc mrzí, ale máme podzimní blok zcela obsazen. Máme evidováno i spostu náhradníků. Hlaste se nám tedy prosím jako zájemci o další blok cvičení, který začne od ledna 2021.

Cvičení s předškoláky
V případě zájmu bychom rádi také otevřeli cvičení pro předškoláky. Jednak v rámci komplexního pohybového rozvoje s prevencí vadného držení těla (s využitím jógových prvků), ale také pro podporu grafomotoriky, hudebně – pohybové, dramatické výchovy… atd.
Pro cvičení počítáme s odpoledním termínem.
Na cvičení je možnose přihlásit, v současné době kurz neprobíhá pro nízkou účast