Fyzioterapeut není masér :-)

Fyzioterapie je zdravotnický nelékařský obor zaměřený na diagnostiku a léčbu funkčních poruch pohybové soustavy. Prostřednictvím manuálních technik, léčebného cvičení a fyzikální medicíny se uplatňuje ve většině klinických oborů: chirurgie, ortopedie, neurologie, gynekologie, pediatrie, geriatrie a dalších. Fyzioterapie svými prostředky pozitivně ovlivňuje proces nemoci, stárnutí, úrazu, vývojových vad.

Fyzioterapeut je zdravotnický pracovník, který získal odborné vysokoškolské vzdělání schválené MZČR v délce minimálně tří let.

Bc. Lucie Machová

vzdělání, praxe:

 • 2004 - 2008 Střední zdravotnická škola Nový Jičín
 • 2008 - 2011 Ostravská univerzita, obor fyzioterapie
 • 2011 - 2014 Nemocnice Valašské Meziříčí, fyzioterapeut
 • Březen 2014 - Soukromá praxe
 • 2008 - 2011 Práce s dětmi s dětskou mozkovou obrnou v odlehčovací službě Respit, Stáže v rámci studia v rehabilitačním ústavu Hrabyně a Chuchelná, Praxe v klinických oborech ve Fakultní nemocnici Ostrava, Městské nemocnici Ostrava - Fifejdy, Nemocnici v Novém Jičíně
 • 2014 - 2016 Soukromá fyzioterapie Reharmon
 • 2016 Rodičovská dovolená, řízení rehabilitace Reharmon, Fyzioterapie s omezenou pracovní dobou

specializační kurzy:

 • 2009 Klasické masáže, Petr Křížek
 • 2010 Základní kurz Pilates Medical, PaedDr. Petra Dobešová
 • 2011 Principy sezení a správného držení těla, MUDr. Lia Vašíčková
 • 2011 Míčková facilitace, Zdeňka Jebavá
 • 2011 Nespecifické mobilizace, Zdeňka Jebavá
 • 2011 Vojtova metoda - informační kurz, RL - Corpus Olomouc
 • 2011 Feldenkreisova metoda - informační kurz, Petra Oswaldová
 • 2012 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapie
 • 2012 Smsystém v prevenci a léčbě poruch pohybové soustavy, Mgr. Jitka Stehlíková
 • 2012 Vyšetření, diagnostika a terapie palpací, PhDr. David Smékal. Ph.D
 • 2012 Taping, DJK Fyzio
 • 2012 Odborná konference: protetická fyzioterapie u amputací dolní končetiny, Lékařská fakulta OSU
 • 2012 Odborná konference: rehabilitační péče o pacienta po cévní mozkové příhodě, Šumperská nemocnice
 • 2012 Odborná konference: Endoprotetika kyčelního kloubu, katedra fyzioterapie UPOL
 • 2013 Neinvazivní laserová terapie, MUDr. Miroslav Procházka
 • 2013 Aplikace metody Roswithy Brunkow, akreditovaný kurz MZČR, PhDr. Palaščáková Špringrová Ph.D
 • 2013 Spirální stabilizace, MUDr. Richard Smíšek
 • 2014 Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému - měkké a mobilizační techniky, akreditovaný kurz MZČR, MUDr. Jiří Poděbradský
 • 2014 Udělení oprávnění k poskytování zdravotnických služeb krajským úřadem ve Zlíně
 • 2017 Fyzioterapeutické metody a přístupy v těhotenství a po porodu, Bc. Eva Baranová
 • 2017 Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence, akreditovaný kurz MZČR, PhDr. Petra Vondrášová Ph.D
 • 2018 Dětská noha z pohledu fyzioterapeuta, Fyzio Beskyd, Mgr. Veronika Kristková
 • 2018 Konference Umění Fyzioterapie
 • 2019 Porodní poranění hráze z pohledu fyzioterapie, Fyzioterapie Mgr. Marika Bajerová
 • 2019 Kurz fyzioterapie v těhotenství a po porodu, Mgr. Michaela Havlíčková, Mgr. Eva Dejmková, porodní asistentka Anna Kohutová, Doc. MUDr. Michal Otčenášek CSc.
 • 2019 Forma - funkce - facilitace, Bc. Clara Lewitová

Mgr. Renáta Nováková

Vzdělání, praxe:

 • 2009 - 2012 Univerzita Karlova v Praze, bakalářský obor fyzioterapie
 • 2012 - 2014 Univerzita Palackého v Olomouci, magisterský obor fyzioterapie
 • 2009 - 2014 Odborné praxe v rámci studia: RU Kladeruby, FN Olomouc, FN Brno: rehabilitační oddělení, spinální jednotka, FN Ostrava, Nemocnice Valašské meziříčí, Nemocnice Nový Jičín, Ustřední vojenská nemocnice Praha, Nemocnice Královské Vinohrady
 • 2014 - 2016: Nemocnice Valašské meziříčí
 • Leden 2016 Soukromá fyzioterapie Reharmon Valašské Meziříčí

Specializační kurzy:

 • 2014 Senzomotorická stimulace dolních končetin ve fyzioterapii, Mgr. Rostislav Skýpala
 • 2015 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapie
 • 2015 Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového  systému pro fyzioterapeuty, Karla Košťálová, Mgr. Barbora Borák
 • 2016 Medical Taping Concept, Lucie Krestová
 • 2017 Terapie spoušťových bodů, Mgr. Daniel Pejčoch
 • 2018 Dětská noha z pohledu fyzioterapeuta, Fyzio Beskyd, Mgr. Veronika Kristková
 • 2018 Konference Umění Fyzioterapie

Mgr. Pavla Adamcová

Vzdělání, praxe: 

 • 2005 - 2008 Lékařská fakulta Univerzity Paláckého v Olomouci, Fyzioterapie - bakalářský obor
 • 2008 - 2012 Fakulta tělesné kultury Univerzity Paláckého v Olomouci, Fyzioterapie - magisterský obor
 • 2006 - 2010 Odborné praxe v rámci studia - FN Olomouc, RRR centrum Olomouc, Nemocnice Vsetín, Dětský rehabilitační stacionář Naděje Vsetín, Lázně Velké Losiny, Hamzova léčebna Luže-Košumberk, Spinální rehabilitační jednotka, Dětská léčebna, Jánské Lázně - dětská léčebna, Jitro Olomouc - denní stacionář pro děti a mládež
 • 2010 - 2014 Fyzioterapeut, Nemocnice Valašské Meziříčí
 • 2014 - 2016 Mateřská, rodičovská dovolená
 • 2016 - Soukromá rehabilitace Reharmon Valašské Meziříčí

Specializační kurzy: 

 • 2009 Kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch, část A
 • 2009 Odborná konference na téma: Rehabilitace a fyzioterapie dětí a dorostu
 • 2011 Osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu - Fyzioterapeut
 • 2011 Stabilizační posturální terapie s neuroortopedickou pomůckou - propriomed
 • 2012 Odborná konference: Protetická fyzioterapie u amputací dolní končetiny, Ostravská Univerzita
 • 2012 Odborná konference: Endoprotetika kyčelního kloubu 
 • 2014 Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému - měkké a mobilizační techniky, akreditovaný kurz MZČR, MUDr. Jiří Poděbradský
 • 2015 Terapeutické možnosti aplikace elastické pásky ve fyzioterapii, Mgr. Bajerová
 • 2016 Rekvalifikační kurz: Instruktor kreativních programů a cvičení rodičů s dětmi na Institutu vzdělávání Evy Kiedroňové
 • 2018 Dětská noha z pohledu fyzioterapeuta, Fyzio Beskyd, Mgr. Veronika Kristková
 • 2018 Konference Umění Fyzioterapie

 

Mgr. Karolína Potěšilová

Vzdělání a praxe:

 

Specializační kurzy: 

 

Irena Cébé Jiroušková

Masérka