Odborný tým fyzioterapeutů:

Fyzioterapie je zdravotnický nelékařský obor zaměřený na diagnostiku a léčbu funkčních poruch pohybové soustavy. Prostřednictvím manuálních technik, léčebného cvičení a fyzikální medicíny se uplatňuje ve většině klinických oborů: chirurgie, ortopedie, neurologie, gynekologie, pediatrie, geriatrie a dalších. Fyzioterapie svými prostředky pozitivně ovlivňuje proces nemoci, stárnutí, úrazu, vývojových vad. Fyzioterapie dokáže zázraky :-)

Fyzioterapeut je zdravotnický pracovník, který získal odborné vysokoškolské vzdělání schválené MZČR v délce minimálně tří let.

Bc. Lucie Machová